בקשה לאישור מחקר מוועדת האתיקה של המכללה

לבקשה יש לצרף:

  • אם הנבדקים הם קטינים, יש לצרף  מכתב אישור הורים/ אופוטרופוס.
  • אם הנבדקים יגויסו דרך מוסד, יש לצרף אישור מהמוסד לערוך בו את הניסוי.
  • בכל פנייה לנבדקים, יש לצרף מכתב פנייה בדבר מטרת המחקר ושמירה על אנונימיות.
ניתן לבחור מספר ערכים ע"י החזקה של מקש ה-ctrl.
ניתן לבחור מספר ערכים ע"י החזקה של מקש ה-ctrl.
אם נבחר מצב אחד או יותר, יש לפרט בתיבת הטקסט הבאה:

מה ייעשה לצמצום הפגיעה.